Honor y Oyczyzna

get in

Te kilka stron chciałbym poświęcić pamięci polskich bohaterów, którym Honor i Wierność Ojczyźnie wskazywały drogę podczas II Wojny Światowej. Ich bohaterstwo było tym głębsze, że wynikało bardziej z poczucia obowiązku niż oczekiwania glorii i chwały. Na WIELU Z NICH spadały upokorzenia i kary, WIELU Z NICH zostało zapomnianych, WIELU Z NICH zmarło na wygnaniu nie doczekawszy się ani pomnika, ani tablicy pamiątkowej we własnym kraju. WIELU Z NICH współczesne generacje Polaków mają na podstawie żałosnego filmu A. Wajdy za romantycznych szaleńców rzucających się konno z szabelką na czołgi. WIELU Z NICH ma mniejsze poważanie w oczach współczesnej polskiej młodzieży niż takie "asy III Rzeszy" jak Wittman, Guderian, Rudel czy inny Steiner.

Planuję zebrać w jednym miejscu informacje, o tych których Polacy teraz i w przyszłości powinni podziwiać oraz stawiać sobie za wzór. Nie jestem historykiem, więc wszystkie zgromadzone teksty pochodzą od osób bardziej kompetentych, których dane umieszczam w odpowiednich miejscach ich opracowań.

Jako redagujący tą stronę byłbym wdzięczny za wszelką pomoc, sugestie i materiały dokumentalne, które pozwolą rozbudować ten "wirtualny pomnik polskiego bohaterstwa".Czcijmy pamięć ŚP Jana Pawła II (1920-2005)